Email: info@camotex.cz  

                                                                                                                                 Tel.: 774 835 101

                  PÁRTY STANY, HALY

Catering, firemní i soukromé akce na klíč, podia, zastřešení, hudební produkce          

Camotex s.r.o.      Domů Reference Kontakt Obch. podmínky Půjčovní řád Obsah

 

PRODUKTY
PRONÁJEM STANŮ
PRODEJ STANŮ
NŮŽKOVÉ STANY
HALY
PAGODY
FOTOGALERIE
NOVINKY
POUŽITÉ STANY
Služby
 

Půjčovní řád:

 

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci půjčení (párty stanu) vzniká podpisem smlouvy o pronájmu a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

1) Pro uzavření smlouvy je třeba, aby nájemce:
a) byl starší 18-ti let
b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
c) v případě, že se jedná o podnikatele, a to jak FO tak PO, je pro určení totožnosti postačující kopie živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Dále je nutné určit odpovědnou osobu pravomocnou k podpisu smlouvy o pronájmu a k převzetí pronajaté věci
d) složil kauci určenou pronajímatelem.

2) Montáž i demontáž párty stanu provádí pronajímatel.

3) Nájemce je povinen vrátit párty stan v původním stavu.

4) V případě poškození, uhradí nájemce vzniklou škodu v plné výši, avšak minimálnì paušální částkou 2 000 Kč včetně DPH.

5) Zpětné převzetí nepoškozeného párty stanu v souladu s půjčovním řádem potvrdí pracovník pověřený k převzetí v zápùjčním listu.

6) Půjčovné je účtováno sazbou dle platného ceníku.

7) Technický stav půjčovaného párty stanu je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).

 

Domů

www.army-obchod.cz

www.camotex.cz

www.partystany-pronájem.cz

párty stany prodej

párty stany pronájem

půjčovna párty stanů

www.pujcovna-party-stany.cz

 

partyzelte-mieten-kaufen

 webmaster@party-stany-prodej-pronajem.cz
Naposledy změněno: 17. 11. 2014